REGULAMIN HOSTEL-u DYMARKA

 1. Recepcjonista jest opiekunem i doradcą gości Hostelu Dymarka oraz udziela wszelkich informacji na temat pobytu w Rudzie Śląskiej.
 2. Podczas meldowania się osoba wynajmująca pokój lub miejsce hostelowe winna okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 3. Doba hostelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 14:00 dnia następnego. Do tego czasu pokój winien być zwolniony a klucz zwrócony w recepcji Hostelu. Niewymeldowanie się do godziny 14:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę.
 4. Przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 10:00 lub telefonicznie pod numerem 606-803-811. Prośba ta może być spełniona wówczas, jeżeli Hostel Dymarka będzie dysponował wolnymi miejscami.
 5. W przypadku gdy pokój lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 14:00, a pokój ten lub łóżko jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, wówczas obsługa Hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do skrytki bagażowej.
 6. W pokojach hostelowych nie ma możliwości przyjmowania osób odwiedzających gości.
 7. Hostel Dymarka może odmówić zakwaterowania lub też może wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
 8. W Hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00.
 9. Hostel Dymarka oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. część wspólną: łazienkę i toaletę. Prosimy o zachowanie tych miejsc w porządku i czystości.
 10. Hostel Dymarka znajduje się pod całodobowym monitoringiem.
 11. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju prosimy o wyłączenie światła oraz zamknięcie pokoju.
 12. Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną pozostawione w pokoju, Hostel Dymarka nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju bądź zamykanej szafce bagażowej
  przez wyjeżdżającego gościa, Hostel Dymarka przechowuje przez okres 1-go miesiąca. Po upływie tego okresu przedmioty te zostają usunięte.
 14. Hostel Dymarka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub
  innego pojazdu należącego do gościa.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo, prosimy o nie używanie w pokojach żelazek, grzejników
  i tym podobnych urządzeń elektrycznych.
 16. W pokojach Hostelu Dymarka obowiązuje zakaz palenia.
 17. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 18. Nie wolno przenosić wyposażenia pokoi.
 19. W razie utraty kluczy do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 25,00 PLN.
 20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 21. Zadatek podlega zwrotowi w 100%, jeśli rezerwacja klienta indywidualnego zostanie odwołana nie później niż 5 dni przed terminem planowanego przyjazdu, zaś w przypadku grupy zorganizowanej jeśli rezerwacja zostanie odwołana nie później niż 10 dni przed terminem planowanego pobytu. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia rozpoczętego już w Hostelu pobytu wskutek własnej decyzji, gość nie ma podstawy domagać się zwrotu pozostałej kwoty.
 22. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. Faktura może być wystawiana najpóźniej w ciągu 7 dniu od dnia wystawienia paragonu. Po upływie powyższego terminu Hostel Dymarka odmówi wystawienia faktury.
 23. Kierownictwo i personel Hostelu Dymarka dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na jak najwyższym poziomie. Jednakże zwraca się uwagę gości by mieli na uwadze, iż korzystają z usług Hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 24. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje na piśmie przyjmowane są w recepcji.